Foto: Tomáš Malý
Foto: Tomáš Malý

Kroměříž – Květná zahrada

Raně barokní Květná zahrada v Kroměříži tvoří součást komplexu arcibiskupského paláce a zahrad. Je památkou zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO a tomu odpovídala i příprava projektu a dohled památkářů v průběhu opravy.
 
Firma Stabil prováděla průzkumy konstrukcí včetně korozního průzkumu palmového skleníku a detailní doměření na místě. Na celém projektu bylo mimo jiné zajímavé i použití konstrukcí nerůznějších typů, od kovové nýtované konstrukce palmového skleníku přes dřevěnou klenbu z l’Ormyho obloukových nosníků spojovaných dřevěnými kolíky na studeném skleníku, klasické valené klenby s lunetami, špatně založenou ptáčnici s provizorními dodatečnými táhly až po různé konstrukce krovů, místy značně napadené vlivem vytrvalého budování rozvinutého socialismu.

Statika byla zpracována jako subdodávka pro brněnský Ateliér D.R.N.H. v letech 2010–2013.