Foto: Andrej Bielak
Foto: Andrej Bielak

Kostel Narození Panny Marie a hrobka Lichtenštejnů ve Vranově u Brna

Kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna je známým mariánským poutním místem. Jednolodní barokní stavbu s dvojicí věží nechal v letech 1617–1633 na místě původního dřevěného kostela postavit Maxmilián z Lichtenštejna. 

Při opravě věží bylo nutno postupně snést obě báně a vyrobit jejich repliky. Problém konstrukce, silně napadené červotoči a tesaříkem spolu s hnilobou od zatékání, nebylo kvůli stísněnosti prostoru možné řešit na místě. 

Hrobka rodu Lichtenštejnů se původně nacházela jen v kryptě kostela a teprve v 19. století byla rozšířena pod celý kostel. V rámci její opravy řešila firma Stabil statiku základů spolu s větracím kanálem a připnutí odtrženého štítu kostela. 

Projekt opravy kostela byl zpracován pro vranovskou farnost, projekt opravy hrobky pro kancelář Wehdorn Architekten Wien.