Dyje – kostel Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého

Realization: 2004 Posudek: 2002

Kostel Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého (dříve Bičovaného Krista) je významnou barokní památkou s ceněnou freskou malíře Antona Maulbertsche. Loď je zaklenuta třemi plackami oddělenými klenebními pasy.
Nepříznivé geologické podmínky s vysoce plastickými jíly v prudkém svahu zapříčinily výrazné sedání stavby s následnými poruchami celé lodi. K dispozici byla celá řada starších posudků, mj. od prof. Cigánka a dalších expertů. Kostel byl v minulosti opatřen tyčovými táhly a později i sepnut, klenby však na základě stanoviska památkářů zůstaly bez zajištění.

Průzkum firmy Stabil odhalil trhliny v celé tloušťce kleneb. Navrhli jsme jejich zajištění pomocí spřažených železobetonových pasů, které výrazně zvýšily tuhost, a injektáž všech trhlin speciální směsí tak, aby barvy fresky zůstaly nepoškozeny. Zpracovali jsme také důsledné řešení odvodu vody od objektu (s požadavkem na pravidelnou kontrolu a čištění).