Brno – Dům pánů z Lipé

Původně renesanční palác, který po přestavbách v 18. a 19. století po větší část století dvacátého jenom chátral. V roce 2000 získal nového majitele a ten zahájil jeho kompletní obnovu, při které byl celý palác podsklepen a jeho nádvoří zastřešeno. 

Tato rekonstrukce byla zajímavá z hlediska technologie podchycování arkádového dvora pro dodatečně budovaný suterén pod nádvořím. Bylo třeba podchytit podmáčené základy, provést zesílení stropů, sepnutí objektu a další statické práce „běžné“ při rekonstrukcích.

Podchycení arkád jsme řešili pomocí dvojic ocelových nosníků vsunutých pod kamennou patku. Nosníky byly na straně objektu zasekány do obvodového zdiva a na straně nádvoří byly vynášeny pomocí mikropilot. Trojice mikropilot byla postupně svařována úhelníky do prostorového ocelového sloupu. Po vybudování monolitické konstrukce suterénu byly arkády vyneseny na novou konstrukci stropu.

Zpracováno pro projekci firmy Unistav a.s.