Návrhy základů průmyslových konstrukcí, aparátů v chemickém průmyslu a další. Návrhy založení soch jsou pak jen pověstnou třešinkou na dortu. Správný návrh založení, odvíjející se od výsledků kvalitního inženýrsko-geologického průzkumu, je základním předpokladem pro tvorbu funkčních stavebních děl. Je známo, že chyby v základech bývají ty nejdražší, proto zvláště v této oblasti je třeba postupovat obezřetně s péčí řádného hospodáře.

V rámci naší činnosti často řešíme i chyby a defekty související se špatnou funkcí základů. Posuzujeme případ od případu a volíme nejrůznější technologie.