Firma Stabil zpracovává návrhy nových ocelových konstrukcí velkých průmyslových hal stejně jako drobné konstrukce dostaveb, potrubních mostů apod. U posudků stávajících konstrukcí provádíme též zaměření. Často je nutný i korozní průzkum, jehož výsledky musí být zohledněny v zadání geometrie a průřezových charakteristik dané konstrukce.