StatikaU nově navrhovaných konstrukcí provádíme výpočty pomocí metody konečných prvků – jak v oboru betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, tak i dalších speciálních konstrukcí, jako jsou např. anténní nosiče pro vysílače mobilních operátorů aj.

U památek a posuzování stávajících konstrukcí je třeba předem provést průzkum a podle výsledků navrhnout individuální řešení tak, aby vyhovovalo nejen současným normám, ale i požadavkům památkářů…