PosudkyStatické posudky jsou výchozím bodem pro stanovení dalšího postupu u oprav i rekonstrukcí stávajících objektů, nejen památkově chráněných. Správná diagnóza je důležitá nejen v medicíně, ale i ve statice. Proto je třeba vždy rozlišit, co je příčinou a co následkem, a podle toho stanovit další postup.

 • Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně – posouzení poruch v presbytáři, konstrukcí balkonů pro možnost přístupu turistů na věže a ocelového krovu.
  Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně – posouzení poruch v presbytáři, konstrukcí balkonů pro možnost přístupu turistů na věže a ocelového krovu.
 • Morový sloup na Náměstí Svobody v Brně – před celkovou opravou náměstí bylo zjištěno mírné naklonění objektu, a proto bylo třeba vyřešit jeho stabilitu.
  Morový sloup na Náměstí Svobody v Brně – před celkovou opravou náměstí bylo zjištěno mírné naklonění objektu, a proto bylo třeba vyřešit jeho stabilitu.
 • Kaple sv. Rozálie v Pouzdřanech – zjištěno špatné založení (téměř bez základů) s následky na horní stavbu.
  Kaple sv. Rozálie v Pouzdřanech – zjištěno špatné založení (téměř bez základů) s následky na horní stavbu.
 • Kravín v Doubravníku – posudek stávajících konstrukcí pro možné budoucí využití objektu na jiné účely.
  Kravín v Doubravníku – posudek stávajících konstrukcí pro možné budoucí využití objektu na jiné účely.
 • Stodola bývalého statku Líšeňský dvůr – ležatá stolice byla v havarijním stavu: poddimenzované prvky vyjeté ze spojů, nedostatečné zavětrování apod. Nakonec došlo k výměně celého krovu za nový se stejným konstrukčním systémem.
  Stodola bývalého statku Líšeňský dvůr – ležatá stolice byla v havarijním stavu: poddimenzované prvky vyjeté ze spojů, nedostatečné zavětrování apod. Nakonec došlo k výměně celého krovu za nový se stejným konstrukčním systémem.
 • Podzemní spojovací koridor byl celý vybudován z monolitického železobetonu. Po několika letech se ve stropě objevila podélná trhlina. Rozborem byla zjištěna příčina – návrh předpokládal působení zemního tlaku dle schématu, avšak vlivem pažení a tuhých spraší se boční zemní tlak nevyvinul podle předpokládaného statického schématu. Důsledkem bylo přetížení stropu.
  Podzemní spojovací koridor byl celý vybudován z monolitického železobetonu. Po několika letech se ve stropě objevila podélná trhlina. Rozborem byla zjištěna příčina – návrh předpokládal působení zemního tlaku dle schématu, avšak vlivem pažení a tuhých spraší se boční zemní tlak nevyvinul podle předpokládaného statického schématu. Důsledkem bylo přetížení stropu.
 • Na výzvu Hasičského záchranného sboru prohlídka na místě a posouzení havárie neudržované stodoly.
  Na výzvu Hasičského záchranného sboru prohlídka na místě a posouzení havárie neudržované stodoly.