Sanace betonových konstrukcí představuje samostatnou specializaci, které vždy musí předcházet podrobný průzkum. Vizuální prohlídky se zakreslením provádíme sami, zkoušky ve spolupráci s akreditovanými zkušebnami. Podle výsledků pak zpracujeme podrobný návrh sanačního postupu od očištění, vlepování doplňované výztuže až po reprofilace a závěrečné uzavření povrchu. Tento postup uplatňujeme nejen na vodojemech, ale i na dalších betonových konstrukcích.