Kostely mají svoje specifika, která jsou zřejmá z přiloženého schématu:

Stabil

Stavitelům katedrál patří velká úcta za to, co ve své době dokázali. Vždy jde o konstrukci s malou tuhostí, mimořádně citlivou na jakýkoliv pohyb v podzákladí nebo zhoršenou kvalitu krovové konstrukce. Po prohlídce je třeba provést pečlivý rozbor, důsledně oddělit příčiny poruch a jejich následky a podle toho zvolit řešení problému.