Anténní nosiče představují speciální obor navrhování ocelových konstrukcí, zejména z důvodů požadavků na odolnost proti deformacím, bezpečnost přístupu i z hlediska korozní ochrany. Navrhujeme jak samostatné stožáry, které lze postupně doplňovat dalšími anténami při budování nových generací sítí, tak i umisťování antén na komíny, střechy budov apod.

Od počátku výstavby mobilních sítí navrhla firma Stabil už více než 200 různých stanovišť.