Velká Bíteš – škola

Realizace: 2016 - 2017Provedené práce: projekce

Celková obnova a dostavba základní školy ve Velké Bíteši. Původní měšťanská škola byla postavena v roce 1903 a později rozšířena o další budovy. Projekt firmy Stabil řeší bezbariérovost celé školy a dostavbu odborných a jazykových učeben. Jeho součástí je i návrat k původnímu vzhledu fasád staré budovy školy.

Po zaměření stávajícího stavu celého objektu a provedení statického průzkumu stávajících konstrukcí následovalo zpracování projektu ve spolupráci s Ing. arch. Stanislavou Fixelovou v letech 2016–2017.

 • Realizace
  Realizace
 • Realizace
  Realizace
 • Realizace
  Realizace
 • Realizace
  Realizace