Brněnské podzemí

V rámci průzkumu brněnského podzemí byl objeven i pozůstatek jednoho z bastionů, které byly součástí barokního opevnění města. Ke zpracování statického zajištění nás přizval znalec brněnského podzemí Ing. Aleš Svoboda z R-ateliéru.

Ze statického hlediska se jedná o zděnou klenutou chodbu v hloubce 5 m pod úrovní ulice. Ta přiléhá jednostranně k mohutné hradební zdi. Nadloží, kde jezdí auta i tramvaje, a k tomu ještě málo vstřícný investor, který odmítal jakýkoliv dodatečný průzkum, neskýtalo dost volného prostoru pro rozhodování. Zdivo bylo relativně neporušené, místy se však v klenbě otevíraly spáry v místech korespondujících s jednostranným zemním tlakem. 

Nosný systém byl jenom v porušených částech doplněn o železobetonová žebra s roznášecím prahem pod podlahou sklepa. Žebra jsou v osových vzdálenostech 2,0 m, což představuje jakýsi kompromis; zdivo mezi žebry na ohyb nevyhovuje, ale pokud bychom zcela exaktně trvali na celkovém obetonování profilu, došlo by ke zničení veškeré historické hodnoty nálezu. Faktem krom toho je, že při zatížení zemním tlakem by neměla vyhovět celá konstrukce chodby!!! 

K tomuto systému zajištění byl dohodnut systém pravidelného měření a kontroly případných dalších pohybů.