Březina – kostel Panny Marie, matky církve

Novostavba kostela z let 1993–1995, kdy byl kostel vysvěcen. Čtvercový půdorys má vysokou střechu, sestávající ze čtyř dřevěných hyperbolických paraboloidů, které se nahoře opírají o vloženou ocelovou konstrukci, tvořící zároveň světlík. Dole jsou vodorovné síly zachyceny pomocí železobetonových rámů proměnné výšky – rámy jsou skryté v tloušťce obvodového zdiva.

Statiku řešila firma Stabil pro autora stavby Ing. arch. Ladislava Müllera.