Statické výpočty nově budovaných i stávajících dřevěných konstrukcí se provádějí podle aktuálně platných norem EU a národních dodatků. Při výpočtech se posuzuje jak celková stabilita konstrukce, tak únosnost dílčích částí a jejich maximální deformace.

Dřevěné konstrukce krovů, vazníkových střech, pergol nebo celých dřevostaveb jsou (podle složitosti a potřeby) modelovány metodou konečných prvků jako rovinné nebo prostorové úlohy s ohledem na okrajové podmínky a tuhosti kotvících i spojovacích prvků.

Při rekonstrukcích je třeba brát ohled na degradaci materiálu; součástí stavebně-konstrukčního řešení stavebních úprav je potom návrh sanace, protézování či výměn jednotlivých prvků konstrukce s ohledem na často vysokou historickou hodnotu objektu. Krom toho je známo, že historické krovy často snesou vše kromě statického výpočtu…

V případě zájmu klienta navrhne firma Stabil i celý podkrovní byt.