O firmě STABIL s.r.o.

Firma působí od roku 1994, základem pro její založení byla projekční kancelář STABIL jednoho ze společníků, který do té doby působil coby „parazit společnosti“ na živnostenský list. 

Předmětem podnikání je projekční činnost, statika stavebních konstrukcí, provádění statických posudků včetně možného zajištění všech nutných průzkumů a rovněž zajišťování technických dozorů staveb s možností dodávky stavby na klíč. Smyslem této činnosti je přitom především poskytovat služby laickým investorům.